Herontwikkeling Veilingstraat 10 Utrecht

VEILINGSTRAAT UTRECHT

De huidige gebouwen worden gesloopt en op deze locatie zullen ca. 100-110 sociale nieuwbouwappartementen worden gerealiseerd. Hiervoor wordt een zorgvuldig proces doorlopen, met omwonenden en met de gemeente Utrecht. Over de wijze waarop wij dit gaan aanpakken, waar wij staan in het proces en hoe wij jullie op de hoogte houden, hebben wij weergegeven op deze website. 

Inmiddels is de bouwenvelop definitief vastgesteld door het College van B&W. Hierin zijn de kaders aangegeven waaraan het bouwplan dient te voldoen. Op basis hiervan wordt het bestemmingsplan opgesteld en zal naar verwachting eind 2023 ter inzage worden gelegd.

Op de hoogte blijven?

Als eigenaar van de voormalige Bo-rent locatie aan de Veilingstraat 10 in Utrecht wil Ten Brinke Vastgoedontwikkeling deze plek herontwikkelen tot een mooie woon/leefomgeving.