Herontwikkeling Veilingstraat 10 Utrecht

VEILINGSTRAAT UTRECHT

De huidige gebouwen worden gesloopt en op deze locatie zullen ca. 100-110 sociale nieuwbouwappartementen worden gerealiseerd. Hiervoor wordt een zorgvuldig proces doorlopen, met omwonenden en met de gemeente Utrecht. Over de wijze waarop wij dit gaan aanpakken, waar wij staan in het proces en hoe wij jullie op de hoogte houden, hebben wij weergegeven op deze website. 

Inmiddels is een concept bouwenvelop opgesteld. De bouwenvelop geeft de kaders aan waaraan het bouwplan dient te voldoen en op basis waarvan een bestemmingsplan opgesteld zal worden. Net als de bouwenvelop zal het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd alvorens deze door de gemeente vastgesteld kan worden.

Op de hoogte blijven?

Als eigenaar van de voormalige Bo-rent locatie aan de Veilingstraat 10 in Utrecht wil Ten Brinke Vastgoedontwikkeling deze plek herontwikkelen tot een mooie woon/leefomgeving.