VEILINGSTRAAT UTRECHT

De huidige gebouwen worden gesloopt en nieuwbouwappartementen worden gerealiseerd. Hiervoor wordt een zorgvuldig proces doorlopen, met omwonenden en met de gemeente Utrecht. Hoe wij dit gaan aanpakken en wat wij hiervoor nog moeten onderzoeken hebben wij samen met de gemeente verwerkt in een intentiedocument. De komende tijd gaan we dat uitwerken. Dit intentiedocument is op 24  november 2020 door het college van B&W van de gemeente Utrecht vastgesteld. Pas wanneer wij voldoende antwoord op onze vragen hebben, kunnen we naar een concreet (bouw)plan toewerken.