Nieuws

20 januari 2022 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de programmatische uitgangspunten (PUp) vastgesteld. Lees hier de raadsbrief.

11 november 2022
Per 11 november 2022 ligt de concept-bouwenvelop ter inzage. Zie deze link voor meer informatie. Uw reactie op de concept-envelop kunt u t/m 9 december 2022 achterlaten door een e-mail te sturen naar veilingstraat10@utrecht.nl

17 november 2022
Op 16 november heeft de inloopavond plaatsgevonden ten behoeve van de ter inzage legging van de concept-bouwenvelop. Tijdens de avond zijn posters getoond over diverse onderwerpen zoals het beoogde ontwerp, de openbare ruimte, de resultaten uit de bezonningstudie, etc. De posters zijn terug te zien via deze link.