Gemeenteraad steunt de bouwplannen voor de Veilingstraat

De gemeenteraad van de Utrecht heeft haar steun uitgesproken aan de bouwplannen voor Veilingstraat. In aanvulling op de concept-bouwenvelop die ter inzage heeft gelegen is de motie (M104) aangenomen waarmee in samenspraak met omwonenden wordt ingezet op een sociaalmaatschappelijke voorziening in combinatie met een commerciële functie. De motie (M105) over een maximale bouwhoogte van 25 meter is niet aangenomen.