Op de informatieavond van 16 november 2022 hebben de omwonenden de eerste sfeer impressies van het bouwplan kunnen zien. Ook was er informatie te krijgen over de concept bouwenvelop. De avond is goed bezocht en heeft waardevolle feedback vanuit de bezoekers opgebracht voor verdere uitwerking van het plan.

De informatiepanelen kunt u middels deze link bewonderen.