ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het Ontwerpbestemmingsplan is sinds 15 december ter inzage gelegd op het Stadskantoor, Stadsplateau 1 in Utrecht. Tot en met 26 januari 2024 kunnen zienswijzen worden ingediend. Op de website van de gemeente leest u hier meer over, en over hoe u uw mening kunt achterlaten.