Het college van burgemeester en wethouders heeft de Programmatische Uitgangspunten (PUp) vastgesteld. Lees hier de raadsbrief.