de bouwenvelop is definitief!

De volgende stap: wijziging bestemmingsplan.
Het College van B&W heeft de bouwenvelop voor de ontwikkeling en realisatie van de Veilingstraat 10  definitief vastgesteld. Dit maakt de weg vrij om de plannen rondom de herontwikkeling verder uit te werken en kan een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. De gemeente verwacht dat het bestemmingsplan in het najaar van 2023 ter inzage komt.